Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
15/01/2024 04:29 PM 191 Lượt xem

  Website này được cung cấp bởi ALTAS. Điều khoản Sử dụng là các quy định và điều kiện mà chúng tôi dựa vào để cung cấp văn bản, phần mềm, dữ liệu, biểu mẫu, tư liệu, hình ảnh, sản phẩm bằng văn bản và các tài liệu khác được đăng tải ở website này (“nội dung”), và là cơ sở để chúng tôi cung cấp quyền truy cập đến các nội dung này. Vui lòng đọc kĩ các điều khoản này.

  Website này có thể được sử dụng với mục đích cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập vào website, bạn đồng ý:

  • KHÔNG sử dụng website hoặc nội dung của website trái với bất kì quy định pháp luật nào;
  • KHÔNG sao chép, chỉnh sửa, hoặc tiết lộ nội dung cho bên thứ ba, trừ khi việc này phù hợp với Tuyên bố Bản quyền của chúng tôi;
  • KHÔNG quảng cáo hoặc bán bất kỳ hàng hóa, cung ứng bất kỳ dịch vụ nào cho những người khác sử dụng website, không hưởng lợi thương mại từ nội dung của website; và
  • chịu trách nhiệm với bất kỳ tài liệu nào bạn gửi đến hoặc đăng tải lên website này, và tài liệu đó là hợp pháp, không mang tính xúc phạm và không xâm phạm các quyền lợi của chúng tôi, quyền lợi của bên thứ ba cũng như không xâm phạm các điều khoản của Tuyên bố Pháp lý.
  • Các quyền Sở hữu Trí tuệ

   Chúng tôi, với tư cách là những nhà cung cấp, hoặc bên thứ ba cho phép chúng tôi sao chép tài liệu trên website này, sở hữu tất cả nhãn hiệu thương mại, quyền tác giả và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với nội dung tại website.

   Quyền riêng tư trực tuyến

   Chính sách Quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi là một phần của Tuyên bố Pháp lý và do đó là các điều khoản mà chúng tôi dựa vào để cung cấp và cho phép truy cập vào website.

   Giới hạn và Miễn trừ Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

  • Website của chúng tôi và các nội dung được cung cấp chỉ với mục đích cung cấp thông tin chung,  không có bất kỳ thông tin nào trên website và trong các nội dung được dự định sẽ cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý hay các ý kiến tư vấn chuyên nghiệp khác. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất phát sinh từ việc dựa trên tài liệu được đăng tải trên website này. Nếu bạn muốn biết thêm các thông tin tại các tài liệu được đăng tải, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thư điện tử.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bạn hoặc bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng website này và các nội dung được đăng tải.
  • Chúng tôi không kiểm chứng cũng như không chịu trách nhiệm với nội dung của website được vận hành bởi các bên khác, mà có đường dẫn đến website của chúng tôi, hoặc có thể truy cập được từ các website đó.
  • Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng hoặc Tuyên bố Pháp lý miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý cho hoạt động lừa đảo, hoặc gây ra những tai nạn thể chất hoặc tính mạng của cá nhân mà phát sinh từ sự bất cẩn của chúng tôi, hoặc cho bất kỳ vấn đề nào khác mà theo đó việc giới hạn hay miễn trừ trách nhiệm pháp lý là trái pháp luật.
  • Điều khoản chung

   Các quyền của chúng tôi theo Tuyên bố Pháp lý chỉ có thể bị loại trừ nếu được khẳng định bằng văn bản một cách cụ thể.

   Luật điều chỉnh

   Điều khoản Sử dụng được điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi và bạn, mỗi bên chỉ có thể chấp nhận tuyệt đối thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam.

   Chính sách về việc sử dụng thông tin cá nhân

  • Thông tin cá nhân được thu thập bởi ALTAS bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, các câu trả lời được điền tại biểu mẫu…
  • Thông tin đã thu thập được sử dụng nội bộ cho các hoạt động tiếp thị.
  • ALTAS không chia sẻ thông tin này cho bên thứ ba.
  • Người dùng chủ động để lại thông tin tùy theo nhu cầu nhận tư vấn pháp lý và sử dụng dịch vụ pháp lý tại ALTAS
  Zalo
  Hotline